Rabobank ondersteunt Duinenfonds met Streekrekening

Rabobank ondersteunt Duinenfonds met Streekrekening Rabobank Haarlem en Omstreken heeft vanuit haar betrokkenheid bij de omgeving en de waarde die zij hecht aan het Duingebied een Streekrekening in het leven geroepen. Deze streekrekening kan een belangrijke bron van inkomsten voor het Duinenfonds worden! Bedrijven wordt de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van de Streekrekening. Over de tegoeden op een Rabo Streekrekening ontvangen zij een variabele rente en het gehele tegoed is vrij opneembaar bedrijfsspaarrekening. Rabobank Haarlem en Omstreken doneert jaarlijks een bedrag ter grootte van 5% van de totale rente die is vergoed op de Rabo Streekrekening aan de Stichting Duinenfonds. Bedrijven kunnen een extra bijdrage leveren door (een deel van) de door u ontvangen rente te doneren aan het Duinenfonds.

Spaar mee voor het Duinenfonds De duinen van Zuid-Kennemerland: een grote kans dat u en uw medewerkers er wel eens recreëren. Dan weet u ook hoe mooi ze zijn. Dat willen we graag zo houden maar dat kost veel geld en energie. Door een Rabo Streekrekening te openen kunt u het Duinenfonds steunen. Over de tegoeden op een Rabo Streekrekening ontvangt u een variabele rente en het gehele tegoed is vrij opneembaar zonder opzegging vooraf. Jaarlijks doneert Rabobank Haarlem en Omstreken een bedrag ter grootte van 5% van de totale rente die is vergoed op de Rabo Streekrekening aan de Stichting Duinenfonds. Als u wilt, kunt u als bedrijf een extra bijdrage leveren door (een deel van) de door u ontvangen rente te doneren aan het Duinenfonds. Het met u afgesproken rentepercentage blijft in dit geval van kracht.

Weten waarvoor u het doet? Bekijk het filmpje op deze pagina.

Wij staan voor onze duinen

Deze bedrijven staan voor de duinen in Zuid-Kennemerland. Zij steunen de stichting als ‘Founding Father’. Zonder hun enthousiasme en financiële steun kan Stichting Duinenfonds Zuid-Kennemerland niets voor onze duinen betekenen. Ook ‘Founding Father’, ‘Ambassadeur’ of ‘Vriend van de Duinen’ worden?
Neem dan contact met ons op. >

BDO Accountant & Adviseurs , Imbema Groep , Landgoed Duin & Kruidberg , Rabobank Haarlem en Omstreken , PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland