Vrienden van het Kennemerstrand

De Vrienden van het Kennemerstrand is een groep vrijwilligers die zich bezig houdt met het beheer van het gebied rondom het Kennemermeer. De vrijwilligers hebben hun krachten gebundeld en het beheer van het gebied ter hand genomen om de natuurwaarde in stand te houden en waar mogelijk te vergroten. De werkgroep “Vrienden van het Kennemerstrand” is een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV).

De afgelopen jaren zijn er diverse natuurherstelprojecten succesvol gerealiseerd. Een deel van het werk moet uitbesteed worden aan aannemers, omdat het zwaar is of teveel werk. De Vrienden van het Kennemerstrand coördineren alle werkzaamheden zonder financieel gewin, louter uit betrokkenheid met dit gebied en met een professionele betrokkenheid. Op dit moment willen ze de laatste onderdelen van hun beheerplan afronden. Zij hebben het Duinenfonds om steun gevraagd voor een aantal projecten:
– Te huren professionele apparatuur
– Inhuur aannemer landschap NH
– Inhuur aannemer verwijderen struweel
– Aanvullend op bijdrage NPZK jaarlijks maaibeheer

Met deze projecten kunnen zij een prachtige stap maken om het beheer goed uit te voeren en het gebied te beschermen. De vrijwilligers kunnen met weinig geld veel bereiken! Een idee is om een bedrijf, door tussenkomst van het Duinenfonds, hen  te laten adopteren voor bijvoorbeeld 5 jaar. Om bovengenoemde projecten te kunnen uitvoeren hebben zij een bijdrage van 3300 euro gevraagd. Om hun werkzaamheden duurzaam te kunnen blijven voortzetten zijn zij zeer gebaat bij structurele gelden. Afhankelijk van het geld dat het fonds genereert, wil zij bezien of een structurele sponsoring gerealiseerd kan worden.

 

Voor meer informatie over de Vrienden van het Kennemerstrand, bezoek hun site: http://vriendenkennemerstrand.nl/

Wij staan voor onze duinen

Deze bedrijven staan voor de duinen in Zuid-Kennemerland. Zij steunen de stichting als ‘Founding Father’. Zonder hun enthousiasme en financiële steun kan Stichting Duinenfonds Zuid-Kennemerland niets voor onze duinen betekenen. Ook ‘Founding Father’, ‘Ambassadeur’ of ‘Vriend van de Duinen’ worden?
Neem dan contact met ons op. >

BDO Accountant & Adviseurs , Imbema Groep , Landgoed Duin & Kruidberg , Rabobank Haarlem en Omstreken , PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland