Renovatie Borski’s boshut

Duinenfonds maakt zich sterk voor de renovatie van Borski’s rustieke boshut op buitenplaats Elswout. Het duinenfonds is op zoek naar partijen die zich willen verbinden aan Elswout en deze renovatie mede mogelijk willen maken.

Elswout
Elswout is één van de oudste en best bewaarde buitenplaatsen van Nederland in de Gemeente Bloemendaal. Rijke Amsterdamse kooplieden ontdekten in de zeventiende eeuw Zuid-Kennemerland als de ideale plek voor een buitenplaats. Door de eeuwen heen werden verschillende landschapsstijlen toegepast op Elswout, waardoor er veel bijzondere plant- en diersoorten leven. In de negentiende eeuw kwam het in handen van de rijke Borski familie. Deze familie was verantwoordelijk voor de bouw van het prachtige Grote Huis op Elswout en talloze andere bijzondere monumenten, zoals een modelboerderij, koetshuizen en tuinhuizen, waaronder een rustieke boshut, te vinden achter Kabuur.

Borski’s rustieke boshut
De vele monumentale gebouwen, tuinhuizen en bruggetjes op Elswout zorgen voor een sprookjesachtige uitstraling. De afgelopen jaren is er door Staatsbosbeheer hard gewerkt aan het herstel van de monumentale gebouwen en bruggetjes. De rustieke boshut heeft echter nog dringend renovatie nodig. Onder een zeiltje tegen de verdere achteruitgang, wacht dit voormalig prachtige pronkstuk van de Borski familie op herstel.

Russische Hut Foto                                                         Poster Russische Hut

Maakt u de renovatie mogelijk?
Het renovatieplan van de rustieke boshut ligt klaar, maar er wordt nog gezocht naar partijen die hier de schouders onder willen zetten. De totale renovatie kost naar schatting €25.000,- . Een deel van de materiaalkosten (namelijk € 7500,-) wordt gefinancierd door publiek, middels crowdfunding. Dit betekent dat iedereen die Elswout een warm hart toedraagt tot 20 mei de mogelijkheid heeft om bij te dragen aan de renovatie. Hiermee versterkt de band tussen Elswout en de omgeving. Diverse communicatiemiddelen zullen worden ingezet tijdens deze campagne, zoals: sociale media, pers, en iedereen in de omgeving ontvangt een flyer.

Het Duinenfonds onderschrijft het belang van de renovatie van dit monumentje. Ook ondersteunt het fonds graag initiatieven waarmee mensen en natuur/cultuur in Zuid-Kennemerland verbonden worden. Om deze reden zoekt het Duinenfonds naar partijen die zich ook willen verbinden aan Elswout en deze renovatie mede mogelijk willen maken. Bijvoorbeeld door middel van materiaal, kennis, inzet of een donatie via het platform. Neem voor meer informatie contact op met het Duinenfonds: info@duinenfonds.nl

Meer informatie over de publiekscampagne: www.crowdfundingvoornatuur.nl/boshut

 

 

Wij staan voor onze duinen

Deze bedrijven staan voor de duinen in Zuid-Kennemerland. Zij steunen de stichting als ‘Founding Father’. Zonder hun enthousiasme en financiële steun kan Stichting Duinenfonds Zuid-Kennemerland niets voor onze duinen betekenen. Ook ‘Founding Father’, ‘Ambassadeur’ of ‘Vriend van de Duinen’ worden?
Neem dan contact met ons op. >

BDO Accountant & Adviseurs , Imbema Groep , Landgoed Duin & Kruidberg , Rabobank Haarlem en Omstreken , PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland