Over Stichting Duinenfonds

We genieten allemaal van de rust en schoonheid van de duinen in Zuid-Kennemerland. Een van de grootste natuurgebieden van Nederland en het breedste duingebied van Noordwest Europa. Vanwege de dichte bevolking en de omliggende industrie zijn onze duinen erg kwetsbaar. Dat vraagt dus om zorgvuldig beheer. Gelukkig lopen de beheerders niet weg voor die verantwoordelijkheid. Wel hebben ze te maken met teruglopende budgetten. Wat kan het bedrijfsleven, wat kunnen scholen en wat kan u doen om de duinen te onderhouden en te beschermen?

Wat is deze wereld u waard? Duinenfonds

De bedrijven die het initiatief namen tot het Duinenfonds vinden het niet genoeg alleen maar vast te stellen dat wij wonen en werken in een uniek duinlandschap. Zij weten dat uniciteit vraagt om verantwoordelijk beheer. Vandaar hun initiatief gezamenlijk een concrete bijdrage te leveren aan het scheppen van optimale condities voor het doorgeven van dit kwetsbare bio-cultureel erfgoed aan onze volgende generaties.

De Stichting Duinenfonds Zuid-Kennemerland wil de ogen van betrokkenen openen voor de unieke waarde van het gebied waarin zij werken en wonen. Die betrokkenheid moet uiteindelijk de voorwaarden scheppen om fondsen te genereren ter ondersteuning of verbetering van het duinlandschap. De Stichting Duinenfonds Zuid-Kennemerland wil daartoe uiterlijk in 2018 jaarlijks minimaal 200.000 euro ter beschikking hebben om een aantal grote en kleine projecten in het duingebied te kunnen financieren.

Organisaties in het duingebied wordt gevraagd jaarlijks voorstellen in te dienen voor de door het Duinenfonds eventueel te financieren grote en kleine, kort- en langlopende projecten. Daaruit wordt door het bestuur van de Stichting, daarbij geadviseerd door deskundigen, een selectie gemaakt. Het is de bedoeling om in 2018 bij de verdeling van het voor dat jaar beschikbare geld, uit te komen op 60% t.b.v. kleine projecten en 40% grote projecten.

De kleine projecten wil het bestuur gebruiken om een directe betrokkenheid van de inwoners en gebruikers van het gebied te bevorderen. De grote projecten dienen om continuïteit en samenhang in het beheer over het voetlicht te brengen.

Wij staan voor onze duinen

Deze bedrijven staan voor de duinen in Zuid-Kennemerland. Zij steunen de stichting als ‘Founding Father’. Zonder hun enthousiasme en financiële steun kan Stichting Duinenfonds Zuid-Kennemerland niets voor onze duinen betekenen. Ook ‘Founding Father’, ‘Ambassadeur’ of ‘Vriend van de Duinen’ worden?
Neem dan contact met ons op. >

BDO Accountant & Adviseurs , Imbema Groep , Landgoed Duin & Kruidberg , Rabobank Haarlem en Omstreken , PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland