Nog fijner fietsen

Deze winter is PWN druk bezig geweest met het optimaliseren van diverse fietspaden in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Onder andere is een betonweg uit de Tweede Wereldoorlog opgeruimd. Ook werd een fietspad, bestaande uit vervuild asfalt, weggehaald. Beide zijn vervangen door stevige klinkers, in de kleur heidepaars. Hierdoor passen deze fietspaden ook beter in de duinnatuur.

Ook is er het nodige werk verzet bij de drukke entree Koevlak. Hier ligt het bezoekerscentrum De Kennemerduinen én daarachter de recreatieplas het Wed. De verkeersstromen van wandelaars en fietsers zijn voortaan gescheiden. Beide hebben ze een eigen route en dus meer ruimte gekregen. Een wens uit klantenonderzoek dat PWN regelmatig houdt. Op drukke momenten was sprake van onderlinge hinder.

In totaal is ca. 3000 meter fietspad vernieuwd. Tegelijkertijd is ook de breedte aangepast. Een en ander zal bijdragen aan meer fiets/wandelgenot.

Wij staan voor onze duinen

Deze bedrijven staan voor de duinen in Zuid-Kennemerland. Zij steunen de stichting als ‘Founding Father’. Zonder hun enthousiasme en financiële steun kan Stichting Duinenfonds Zuid-Kennemerland niets voor onze duinen betekenen. Ook ‘Founding Father’, ‘Ambassadeur’ of ‘Vriend van de Duinen’ worden?
Neem dan contact met ons op. >

BDO Accountant & Adviseurs , Imbema Groep , Landgoed Duin & Kruidberg , Rabobank Haarlem en Omstreken , PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland