Donatie 2500 euro aan Kennemerstrand

Het Kennemerstrand is een relatief nieuw natuurgebied van 50 ha. langs de kust bij IJmuiden. Het prachtige stukje natuurgebied ligt in het Nationaal Park Zuid Kennemerland. Het gebied waar wij ons graag voor inzetten. Het is de enige locatie van aangroeikust tussen Texel en Voorne met jonge duinvorming. Inmiddels staat het Kennemerstrand aangeschreven als de soorten rijkste primaire duinvallei van de vastenlandsduinen. Vanaf 2006 hebben vrijwilligers zich onder de naam “Vrienden van het Kennemerstrand”; gebundeld en het beheer van het gebied in de ruimste zin geheel ter hand genomen om de natuurwaarde in stand te houden en waar mogelijk te vergroten. Zij organiseren werkdagen, geven sturing aan uitbesteed beheer werk waaronder natuurherstel projecten, doen voorlichting veelal in de vorm van excursies en veldonderzoek. De werkgroep is een onderdeel van de KNNV Haarlem.

De enorme inzet, het goede werk en de mooie resultaten waren voor het Duinenfonds aanleiding om de vrijwilligers te steunen met een donatie van 2500 euro. Zij kunnen daar gereedschap voor aanschaffen of inhuren om het werk goed voort te kunnen zetten. Wij wensen hun heel veel succes en zijn blij een bijdrage te kunnen leveren aan dit mooie werk! Juist de wijze waarop zij aan de slag zijn waar zij met weinig middelen heel goed werk verichten spreekt ons erg aan!

Wij staan voor onze duinen

Deze bedrijven staan voor de duinen in Zuid-Kennemerland. Zij steunen de stichting als ‘Founding Father’. Zonder hun enthousiasme en financiële steun kan Stichting Duinenfonds Zuid-Kennemerland niets voor onze duinen betekenen. Ook ‘Founding Father’, ‘Ambassadeur’ of ‘Vriend van de Duinen’ worden?
Neem dan contact met ons op. >

BDO Accountant & Adviseurs , Imbema Groep , Landgoed Duin & Kruidberg , Rabobank Haarlem en Omstreken , PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland