Intech helpt via het Duinenfonds het Thijsseshof

De heer Rosing van het bedrijf Intech heeft het waterbodemonderzoek van de vijver in Thijsse’e Hof aan de stichting overhandigd. Voor de eerste keer kon het Duinenfonds een een succesvolle intermediërende rol kon spelen in het leveren van expertise tussen een vragende partij en een deskundige.

Tijdens een van de ‘Tafels van twaalf’ in Duin- en Kruidberg, door het Duinenfonds georganiseerd om de ‘founding fathers’ van het fonds in staat te stellen hun netwerken te confronteren met de centrale gedachte van het Duinenfonds. De heer Rosing was een van de deelnemers die het bestuur van de Stichting Duinenfonds nadrukkelijk wees op de mogelijkheden om de wervende activiteiten niet te beperken tot het verzamelen van geld. Juist in het (met gesloten beurs) samenbrengen van vraag en aanbod van expertise op vele gebieden kwamen mogelijkheden in zicht om ook in tijden van financiële krapte bij het bedrijfsleven, een positieve rol te kunnen blijven spelen als Duinenfonds.

De vraag van de medewerkers van Thijsse’s Hof naar oorzaak van de aanwezige blauwalg en zichtbaar slechte plekken in de vijver en naar de mogelijkheden de flora en fauna van de vijver te verbeteren met een grotere variatie in de plantengroei in afwezigheid van blauwalg, bood het Duinenfonds de mogelijkheid de functie van intermediair te vervullen. We waren in staat de vraag van Thijsse’s Hof te koppelen aan de aangeboden expertise van InTech.

Met de droneboot van InTech werden diepte-bepalingen van de vijver gemaakt. Voorts werden temperatuur-, pH- en zuurstofmetingen verricht, alsmede profielmetingen en verificatiepeilingen. Bovendien werden er watermonsters genomen. E.e.a. resulteerde in genoemde rapportage.

Wij bedanken Intech hartelijk voor deze belangrijke bijdrage aan de kennis van de medewerkers van Thijsse’s Hof van hun vijver. Maar daarnaast, niet minder, voor de ervaring die wij als Duinenfonds, door het toedoen van de heer Rosing, hebben opgedaan met dit samenbrengen van vraag en expertise, een terrein waar wij tot nu toe geen ervaring mee hebben opgedaan.

Graag vragen wij bedrijven als zij ideeen hebben om ook expertise of diensten aan te kunnen brengen contact met ons op te nemen. Het kan tot prachtige resultaten leiden voor ons maar ook voor uw bedrijf!

Wij staan voor onze duinen

Deze bedrijven staan voor de duinen in Zuid-Kennemerland. Zij steunen de stichting als ‘Founding Father’. Zonder hun enthousiasme en financiële steun kan Stichting Duinenfonds Zuid-Kennemerland niets voor onze duinen betekenen. Ook ‘Founding Father’, ‘Ambassadeur’ of ‘Vriend van de Duinen’ worden?
Neem dan contact met ons op. >

BDO Accountant & Adviseurs , Imbema Groep , Landgoed Duin & Kruidberg , Rabobank Haarlem en Omstreken , PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland