55 nieuwe, natte duinvalleien

Dankzij het stoppen van de waterwinning heeft Nationaal Park Zuid-Kennemerland er 55 nieuwe natte duinvalleien bij. Een feest voor de natuur en het oog.

Op vrijdag 13 maart heeft gedeputeerde Joke Geldhof het Masterplan Regeneratie Duinvalleien Zuid-Kennemerland afgesloten. Het grootste project op het gebied van bestrijding van verdroging van natuur in Nederland is klaar. Er is dertig jaar gewerkt aan water en natuur met als spectaculair resultaat 55 nieuwe, natte duinvalleien in het NPZK.

In 1986 besloten Provinciale Staten van Noord-Holland dat de waterwinning in Zuid-Kennemerland moest worden verminderd. PWN en ontwikkelde een alternatief voor de drinkwatervoorziening in de vorm van een nieuwe waterfabriek in Heemskerk en halveerde de winning in 1998. In 2002 werd de winning van grondwater in Zuid-Kennemerland definitief gestopt. Het grondwater steeg aan de rand van het duingebied ca. 40 centimeter en dit liep op tot zo’n drie meter vlak bij de oorspronkelijke winputten in het duin. In 55 duinvalleien in het Park kwam het oorspronkelijke, natte duinvalleimilieu terug. De verdroging van de natuur werd gekeerd.

Vanwege het historische gebruik van nagenoeg alle duinvalleien voor aardappelteelt, waren de meeste valleibodems bemest en geroerd. Een uitgebreid herstelprogramma van maaien, plaggen en begrazen was nodig om de kenmerkende duinplanten als parnassia, moeraswespenorchis en duingentiaan, en de daarbij horende insecten en vogels, te laten terugkeren. Met het gereed komen van het laatste natuurherstelproject Klein Doornen (met acht natte duinvalleien) is het Masterplan nu klaar.

In mei verschijnt een gratis fiets/wandelroute via bezoekerscentrum De Kennemerduinen, dat langs een groot aantal projecten uit het Masterplan voert. Met eigen ogen is zo voor iedereen al het fraais te zien, dat het Masterplan heeft opgeleverd.

 

Wij staan voor onze duinen

Deze bedrijven staan voor de duinen in Zuid-Kennemerland. Zij steunen de stichting als ‘Founding Father’. Zonder hun enthousiasme en financiële steun kan Stichting Duinenfonds Zuid-Kennemerland niets voor onze duinen betekenen. Ook ‘Founding Father’, ‘Ambassadeur’ of ‘Vriend van de Duinen’ worden?
Neem dan contact met ons op. >

BDO Accountant & Adviseurs , Imbema Groep , Landgoed Duin & Kruidberg , Rabobank Haarlem en Omstreken , PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland