"Onze duinen zijn zo mooi!"

Hoe vaak zeggen we dat niet tegen elkaar als we er zijn. Maar waar we ons minder van bewust zijn, is dat duinen niet vanzelf mooi blijven. Onderhoud kost veel geld en energie. Een taak van de overheid vinden we. Maar is dat zo? Moeten we zelf ook niet een steentje bijdragen?

header-5
header-4
header-3
header-2
slide-1

"Onze duinen zijn zo mooi!"

Hoe vaak zeggen we dat niet tegen elkaar als we er zijn. Maar waar we ons minder van bewust zijn, is dat duinen niet vanzelf mooi blijven. Onderhoud kost veel geld en energie. Een taak van de overheid vinden we. Maar is dat zo? Moeten we zelf ook niet een steentje bijdragen?

Over Stichting Duinenfonds


We genieten allemaal van de rust en schoonheid van de duinen in Zuid-Kennemerland. Een van de grootste natuurgebieden van Nederland en het breedste duingebied van Noordwest Europa. Vanwege de dichte bevolking en de omliggende industrie zijn onze duinen erg kwetsbaar. Dat vraagt dus om zorgvuldig beheer. Gelukkig lopen de beheerders niet weg voor die verantwoordelijkheid. Wel hebben ze te maken met teruglopende budgetten. Wat kan het bedrijfsleven, wat kunnen scholen en wat kan u doen om de duinen te onderhouden en te beschermen? Meer weten >

Duinstof tot
nadenken...

Laat de natuur haar gang gaan>

Begrijpelijk dat je dat denkt. Maar het ligt toch genuanceerder. De natuur verandert onder invloed van de mens. Die invloed wil nog wel eens negatieve gevolgen hebben. Luchtverontreiniging leidt bijvoorbeeld tot verzuring en uitheemse soorten die het duingebied binnenkomen, zorgen voor verdringing van de oorspronkelijke flora. Alert beheer is belangrijk om de kwaliteit van het gebied te waarborgen.

Aan giftige stoffen doen we toch van alles!>

Industrie en vervoer werken daar inderdaad hard aan. Maar toch leidt de neerslag van bijvoorbeeld stikstof afkomstig van die twee tot vermesting van de duinen en dat leidt weer tot verruiging en dichtgroeien van de beplanting. Daardoor verdwijnt ons karakteristieke open duinlandschap en de planten en dieren die daarbij horen.

Duinen blijven, ook als je niks doet.>

Onze duinen zijn ongeveer 20.000 jaar geleden ontstaan. Mede door het gebruik ervan door ons en onze voorouders zijn ze voortdurend veranderd. De duinen in Zuid-Kennemerland zijn daardoor uniek in hun soort en een voorbeeld van een zeldzaam bio-cultureel erfgoed. Het kan toch niet te veel gevraagd zijn om daar zuinig op te zijn en dat te onderhouden?

Ik betaal al genoeg belasting>

Inderdaad. Maar ook de overheid moet keuzes maken over de besteding van haar inkomsten. Natuur en dus ook onze duinen komen er de laatste jaren nogal bekaaid vanaf. Niets doen is geen optie! Wij laten onze duinen toch niet in de steek?

Wij staan voor onze duinen

Deze bedrijven staan voor de duinen in Zuid-Kennemerland. Zij steunen de stichting als ‘Founding Father’. Zonder hun enthousiasme en financiële steun kan Stichting Duinenfonds Zuid-Kennemerland niets voor onze duinen betekenen. Ook ‘Founding Father’, ‘Ambassadeur’ of ‘Vriend van de Duinen’ worden?
Neem dan contact met ons op. >

BDO Accountant & Adviseurs , Imbema Groep , Landgoed Duin & Kruidberg , Rabobank Haarlem en Omstreken , PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland